Khới nghiệp
Muốn khởi nghiệp hãy đọc kỹ bài này !
Khới nghiệp/ 30-11-2017

Muốn khởi nghiệp hãy đọc kỹ bài này !

Tôi mất hơn 5 tiếng đề nghĩ và viết cái note này, vì thế bạn đừng tiếc 5 phút ngồi đọc vì biết đâu 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ mở công ty. Chắc chắn note này sẽ giúp bạn rất nhiều đấy.