10 nguyên tắc dạy con của bố mẹ thông thái

10 nguyên tắc dạy con của bố mẹ thông thái

Bài đăng ngày 20/04/2017
By Nguyễn Văn Nam

Bố mẹ thông thái không so sánh con với trẻ con, không dọa dẫm con, cho con được tự do nhưng là tự do trong khuôn khổ.

nguyên tắc dạy con thành tài

nguyên tắc dạy con thành tài do thái

dạy con thành tài

nguyên tắc dạy con thành tài

nguyên tắc dạy con thành tài

nguyên tắc dạy con thành tài

nguyên tắc dạy con thành tài

nguyên tắc dạy con thành tài

nguyên tắc dạy con thành tài

nguyên tắc dạy con thành tài

 

Theo VNM - PL.XH

  • KH Mô Hình Huấn Luyện NV - Ms Thủy
  • Từ chiến lược tới thực thi

Bình luận bài viết

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên