Khóa học: Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự - HR Scorecard

Khóa học: Bản Đồ Chiến Lược Nhân Sự - HR Scorecard

Bài đăng ngày 05/04/2017
By Administrator

  • KH Mô Hình Huấn Luyện NV - Ms Thủy
  • Từ chiến lược tới thực thi

Bình luận bài viết

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên