Khóa học: Chiến Lược Doanh Nghiệp

Khóa học: Chiến Lược Doanh Nghiệp

Bài đăng ngày 05/04/2017
By Administrator

Trong quá trình hội nhập WTO, TPP, AEC, các doanh nghiệp đang đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, thậm chí cạnh tranh đã đạt đến mức siêu cạnh tranh. 
Để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc phải quan tâm tới những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó công việc quan trọng nhất là xây dựng và phát triển chiến lược cho toàn hệ thống. ĐĂNG KÝ: https://goo.gl/gy7vi7
Những khó khăn của Lãnh đạo và Giám đốc doanh nghiệp Việt Nam khi làm chiến lược:
1. Vấn đề nhận thức: Đặc trưng của người Việt là rất giỏi chiến thuật, vì vậy họ không ý thức được vai trò đặc biệt quan trọng của chiến lược. Hoặc ý thức được một phần nhưng chỉ làm cho có mà không quyết tâm thực hiện, dẫn đến tình trạng không mở rông được mục đích và tầm nhìn cho doanh nghiệp.
2. Vấn đề kỹ thuật: Đánh giá nguồn lực, lập triết lý cho chính mình là linh hồn, cơ sở luận để vẽ đường đi. Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam không có hoặc bị yếu kém về công cụ và trình độ đánh giá chính mình nên dễ dẫn tới sai lầm.
3. Vấn đề môi trường kinh doanh: Thế giới biến động khôn lường, khi khó khăn ập đến doanh nghiệp xoay sở không kịp. Cuối cùng chỉ còn tồn tại những doanh nghiệp trang bị đủ tính kiên nhẫn và năng lực cạnh tranh cao.
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:
- Thời gian: 8h30 – 17h, Thứ 7 & Chủ nhật ngày 25-26/6/2016
- Địa điểm: Langmaster, tầng 15 tòa nhà CTM, số 139 Cầu Giấy, Hà Nội. 
- Chuyên gia: TS. Lê Thẩm Dương - Chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp.
- Học phí: 3.000.000đ/ 4buổi
- Hotline: 012.9999.6886
 
NỘI DUNG KHÓA HỌC:
Dựa trên nền tảng của: 
- Tư tưởng, phương pháp luận về quản trị.
- Nguyên tắc của cách lập chiến lược. 
- Người thực hiện chính là người học
Mục đích:
1. Thấu hiểu khái niệm chiến lược và 3 thành tố của chiến lược: Nguồn lực, mục tiêu, cách đánh. 
- Trang bị cho người học nhận thức tầm quan trọng của chiến lược. Bao gồm 3 cấp độ như sau: 
+ Cấp 1: Chiến lược cấp công ty. Chiến lược chung cho toàn hệ thống. 
+ Cấp 2: Chiến lược cấp kinh doanh để phục vụ chiến lược công ty: bao gồm chiến lược sản xuất và chiến lược bán hàng.
+ Cấp 3: Chiến lược cấp chức năng: Chiến lược tài chính, chiến lược nhân sự, chiến lược Marketing, chiến lược R&D
- Mối liên hệ của 3 cấp chiến lược
- Cấu tạo, nội hàm của từng cấp chiến lược
2. Cách xây dựng chiến lược: 
- Dựa trên 4 yếu tố: nguồn lực, triết lý công ty, khẩu vị rủi ro, văn hóa rủi ro.
3. Tổ chức thực hiện chiến lược
Đưa ra chính sách cho từng giai đoạn triển khai:
- Ngắn hạn: giải quyết 4 cục máu đông của doanh nghiệp
- Trung hạn: 3 lĩnh vực tái cấu trúc
- Dài hạn: 3 khâu đột phá cho công ty
4. Bốn kiểu chết của doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ siêu cạnh tranh.
  • KH Mô Hình Huấn Luyện NV - Ms Thủy
  • Từ chiến lược tới thực thi

Bình luận bài viết

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên