Khóa học: Thiết kế, vận hành và tối ưu "Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp"

Khóa học: Thiết kế, vận hành và tối ưu "Hệ Thống Bán Hàng Chuyên Nghiệp"

Bài đăng ngày 05/04/2017
By Administrator

  • KH Mô Hình Huấn Luyện NV - Ms Thủy
  • Từ chiến lược tới thực thi

Bình luận bài viết

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên