Khóa Học: Tuyển Dụng & Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Khóa Học: Tuyển Dụng & Đào Tạo Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Bài đăng ngày 22/04/2017
By Administrator

  • KH Mô Hình Huấn Luyện NV - Ms Thủy
  • Từ chiến lược tới thực thi

Bình luận bài viết

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên