Học phát âm tiếng Anh chuẩn - Pronunciation Guide
Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /ɪə/ /eə/ & /ʊə

Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /ɪə/ /eə/ & /ʊə

Chúng ta thường nghe nói đến 4 kỹ năng nghe, nói , đọc viết trong tiếng anh mà quên mất kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng anh là kỹ năng “PHÁT ÂM TIẾNG ANH”. Đây là kỹ năng mà hầu hết các người học tiếng anh đều bỏ sót hoặc không chút trú trọng ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng anh. Cùng tìm hiểu về "Nguyên âm /ɪə/ /eə/ & /ʊə/"
Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /ɜ:/ & /ə/

Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /ɜ:/ & /ə/

Chúng ta thường nghe nói đến 4 kỹ năng nghe, nói , đọc viết trong tiếng anh mà quên mất kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng anh là kỹ năng “PHÁT ÂM TIẾNG ANH”. Đây là kỹ năng mà hầu hết các người học tiếng anh đều bỏ sót hoặc không chút trú trọng ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng anh. Cùng tìm hiểu về "Nguyên âm /ɜ:/ & /ə/"
Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /u:/ & /ʊ/

Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /u:/ & /ʊ/

Chúng ta thường nghe nói đến 4 kỹ năng nghe, nói , đọc viết trong tiếng anh mà quên mất kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng anh là kỹ năng “PHÁT ÂM TIẾNG ANH”. Đây là kỹ năng mà hầu hết các người học tiếng anh đều bỏ sót hoặc không chút trú trọng ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng anh. Cùng tìm hiểu về "Nguyên âm /u:/ & /ʊ/"
Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /eɪ/ /aɪ/ & /ɔɪ/

Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /eɪ/ /aɪ/ & /ɔɪ/

Chúng ta thường nghe nói đến 4 kỹ năng nghe, nói , đọc viết trong tiếng anh mà quên mất kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng anh là kỹ năng “PHÁT ÂM TIẾNG ANH”. Đây là kỹ năng mà hầu hết các người học tiếng anh đều bỏ sót hoặc không chút trú trọng ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng anh. Cùng tìm hiểu về "Nguyên âm /eɪ/ /aɪ/ & /ɔɪ/"
Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /ɑː/ & /ʌ/

Học phát âm tiếng Anh chuẩn qua Video - /ɑː/ & /ʌ/

Chúng ta thường nghe nói đến 4 kỹ năng nghe, nói , đọc viết trong tiếng anh mà quên mất kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng anh là kỹ năng “PHÁT ÂM TIẾNG ANH”. Đây là kỹ năng mà hầu hết các người học tiếng anh đều bỏ sót hoặc không chút trú trọng ngay từ khi mới bắt đầu học tiếng anh. Cùng tìm hiểu về "Nguyên âm /ɑː/ & /ʌ/"
Khóa học sắp diễn ra
Từ chiến lược tới thực thi
13
Tháng 01
Đăng ký nhận tư vấn khóa học

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên