Khới nghiệp
Muốn khởi nghiệp hãy đọc kỹ bài này !
Khới nghiệp/ 30-11-2017

Muốn khởi nghiệp hãy đọc kỹ bài này !

Tôi mất hơn 5 tiếng đề nghĩ và viết cái note này, vì thế bạn đừng tiếc 5 phút ngồi đọc vì biết đâu 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ mở công ty. Chắc chắn note này sẽ giúp bạn rất nhiều đấy.
Khóa học sắp diễn ra
Từ chiến lược tới thực thi
13
Tháng 01
Đặt khóa học doanh nghiệp