Chiến lược kinh doanh - Vận dụng kế sách "Ve sầu thoát xác" trong kinh doanh

Chiến lược kinh doanh - Vận dụng kế sách "Ve sầu thoát xác" trong kinh doanh

Bài đăng ngày 03/04/2019
By Dương Văn Thiết


"Ve sầu lột xác" là một quá trình trưởng thành và phát triển của chú ve sầu. Tuy nhiên nhờ cách thức lột xác rất đặc biệt này mà kế “ve sầu lột xác” xuất hiện luôn cả trong binh pháp tôn tử, và cũng được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống.

Kế sách “ve sầu thoát xác” cũng là bài học mà rất nhiều người đã ứng dụng lúc nguy cấp. Trong kinh doanh cũng rất nhiều doanh nghiệp đã dùng chiêu “ve sầu thoát xác" để vượt qua khó khăn hiện tại, bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới.

  • KH Mô Hình Huấn Luyện NV - Ms Thủy
  • Từ chiến lược tới thực thi

Bình luận bài viết

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên