Xây dựng niềm tin khách hàng - Chiến lược kinh doanh đặc biệt quan trọng dành cho các lãnh đạo

Xây dựng niềm tin khách hàng - Chiến lược kinh doanh đặc biệt quan trọng dành cho các lãnh đạo

Bài đăng ngày 08/04/2019
By Dương Văn Thiết


Chiến lược kinh doanh này giúp bạn thiết lập sự tin tưởng giữa brand và khách hàng cũng chính là chìa khóa tạo nên thành công của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các doanh nghiệp luôn cố gắng xây dựng thương hiệu của mình trở thành trust- brand bằng các phương pháp tiếp thị trực tiếp và gián tiếp như xây dựng các hệ thống chăm sóc khách hàng, dành những ưu đãi đặc biệt cho khách hàng thân thiết…

  • KH Mô Hình Huấn Luyện NV - Ms Thủy
  • Từ chiến lược tới thực thi

Bình luận bài viết

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên
  • Cảm nhận học viên