Video
Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp

4184 lượt xem . 29/03/2017
Đặc điểm nhận diện người tài

Đặc điểm nhận diện người tài

4402 lượt xem . 29/03/2017
Hành trang nghề nghiệp

Hành trang nghề nghiệp

1028 lượt xem . 09/09/2016
Kỹ năng giao tiếp ứng xử thông minh

Kỹ năng giao tiếp ứng xử thông minh

3326 lượt xem . 09/09/2016
Yêu hay không yêu

Yêu hay không yêu

1281 lượt xem . 05/09/2016
Khóa học sắp diễn ra
Từ chiến lược tới thực thi
13
Tháng 01
Đăng ký nhận tư vấn khóa học